Skole-hjem

Her kan du finde informationer om mange praktiske ting

  • w-facebook
  • w-youtube
Like Us 
Watch Us 

Forældremøder

Der afholdes et forældremøde årligt for hver klassegruppe.


Klassens lærere fortæller om undervisning og planer for det nye skoleår både fagligt og socialt.


 

 

 

 

 

 

 

Skole-hjemsamtale

Der gennemføres hvert år to samtaler om den enkelte elevs faglige og sociale "ståsted".

 

Både eleven og forældrene deltager i samtalen.

 

Ønskes der flere samtaler, er der altid tid til det ved at kontakte klasselæreren.

 

 

Debat

Samfundet forandrer sig. Der stilles nye krav til Friskolen. Nye børn kommer til og derved sker der ændringer i forældrekredsen.
 

Meninger skal brydes for at holde skolelivet levende, og det gør vi blandt andet ved: Debataften.

 

Hvert år afholder vi enten et debatmøde eller en foredragsaften for friskolens forældre. Her debat-terer vi undervisning, holdninger,
ideer og tanker, som kan være til glæde og gavn i vores friskole.

 

Klasseforældreråd

Klasseforældrerådene har til opgave at støtte børnenes skolegang og klassegruppens generelle trivsel. Rådet beskæftiger sig med klassegruppen generelt og ikke med den enkelte elev.

 

Mål for klasseforældreråd:

  • at støtte arbejdet omkring og trivsel i klassen

  • at planlægge forældremødet i samråd med klasselæreren

  • at tage initiativ til og arrangere mindst et socialt arrangement om året for klassegruppen.

  • at hjælpe praktisk ved forskellige arrangementer i klassegruppen

 

Klasselæreren tager notater fra møder med forældrerådet, så ideer og beslutninger følger klassen. Der er en mappe for hver årgang,
som klasselæreren administrerer. 

 

Repræsentanterne til forældrerådene vælges på
skoleårets første forældremøde. Forældrerådet kan uddelegere opgaver til andre forældre i klassegruppen.

 

 
 

Forsikring

Ølstrup Friskole har de forsikringer som loven kræver af os.

Det er forældrenes fritids-ulykkeforsikring der skal dække hvis barnet kommer til skade.

 
 

Tand- og sundhedsplejeske

 

Tandplejen er et kommunalt tilbud til alle børn i kommunen. Tandplejen besøger skolen og giver eleverne undervisning i tandhygiejne.
 

Forældrene skal selv stå for besøgene hos tandlægen.
 

Sundhedsplejersken og skolelægen er også kommunale tilbud, som vi benytter os af.
 

Sundhedsplejen kommer på skolen, og har samtaler både med lærer, børn og forældre
omkring alderssvarende sundshedsspørgsmål. 

 

PPR

Vi benytter os af den service, som tilbydes forældre og børn i kommunen. Det drejer sig bl.a. om pædagogisk-psykologisk-rådgivning.

 

PPR er behjælpelig når vi ser et barn har specielle behov f.eks. med læsning eller social omgang. Her hjælper de med bl.a. at analysere behovet, rådgive, og evt. søge ekstra timer.

 

Når PPR benyttes er det i samarbejde med forældrene.

 

 
 
 

Mobilpolitik

På Ølstrup Friskole må man gerne medbringe sin mobiltelefon, men man skal lære at bruge den så man ikke forstyrrer undervisningen og andre når den bruges.

 

Det tilstræbes at lære eleverne hensynsfuld brug af mobiltelefoner.

 

Mobiltelefoner må kun medbringes, når friskolen tager ud af huset, hvis det er aftalt med en ansat.

Mobiltelefonen må ikke medbringes i omklædningsrummene

 

Mobiltelefoner skal ligge slukkede i taskerne i undervisningstiden og må kun anvendes efter aftale med en ansat. I frikvartererne skal mobiltelefonen ligeledes være i tasken

 

Ingen opringninger i skolen uden forudgående aftale med en ansat på skolen

 

Ingen sårende sms og opringninger til kammerater, hverken i skolen eller fritiden.

 

Ingen billeder, video og lydoptagelser af elever og voksne uden deres tilladelse.

 

Ved overtrædelse opbevares mobiltelefonen på kontoret indtil eleven har fri. Brydes en eller flere ovenstående regler gentagne gange, kan en konsekvens være, at den enkelte elev i kortere eller længere til, ikke må medtage telefon i skoletiden.

 

Anvendelse og medbringelse af mobiltelefon sker ubetinget på forældrenes/elevens eget ansvar.

Fællesskab

Skoleglæde

 Venskab

Trivsel

Nytænkning

Samarbejde

© 2015 by Ølstrup Friskole. Proudly created with Wix.com