top of page

Bliv medlem af Støtteforeningen

Om Støtteforeningen

Ølstrup Friskoles Støtteforening blev stiftet i 1992, for at også andre end forældre kunne have mulighed for at støtte op om friskolen.


Medlemmer kan være kommende, nuværende eller forhenværende forældre, men også mange bedsteforældre og folk med tilknytning til de to sogne, som ikke har børn eller børnebørn på friskolen, er medlemmer af støtteforeningen.

Støtteforeningen har som formål at støtte friskolen med økonomiske midler, oftest til indkøb af ekstraordinære ting, som kan gøre dagligdagen på friskolen sjovere og bedre for både elever og lærere, og hjælpe til, når der kan bruges en ekstra hånd. Bla. Klatreanlæg og gyngestativ til legepladsen, computere til eleverne, forskønnelse af skolegården, logoflag og meget mere.

Medlemskontingent

Medlemskontingent er 150 kr. pr. husstand


Gældende fra generalforsamlingen i marts og et år frem.

Husk at mærker betalingen med ”ØFS-kontingent”.

Beløbet kan indbetales til

konto. 7650-2233562, eller

kontant i en kuvert med navn og adresse til

 

Elisabeth G. Grønbæk, Nymøllevej 9,6950 Ringkøbing

Dit bidrag vil være med til at støtte friskolen og dens positive udvikling, bedre faciliteter til børnene i sognet og deres mulighed for at udfolde sig. Du bliver inddraget i det lokale sociale fællesskab og som er af stor betydning for skolen og lokalsamfundet.

bottom of page