Storeklassen

I skoleåret 20/21 er det 4., og 5. og 6. klasse, der tegner Storeklassen. Gudlaug Marin Gudnadottir (i daglig tale kaldet Gulla) er klasselærer for klassen.

kommersnart.jpg

Skema

Store Klassen.jpg