Om skolen

Ølstrup Friskole blev etableret i 1992, da den daværende kommuneskole blev nedlagt.

 

Ølstrup Friskole har ca. 60 elever fordelt fra bh.kl. til 8.kl. 
 

Ølstrup skole har en lang tradition for sammenlæsning, helt tilbage fra kommuneskoletiden. Tilbage i 70erne blev der givet dispensation fra undervisningsministeriet, til denne undervisningsform. Vi har hele vejen holdt fast i de erfaringer der er gjort gennem tiden og i dag er årgangene læst sammen i fire klassegrupper.

 

Vores lille overskuelige friskole giver et trygt og overskueligt læringsmiljø, hvor alle kender hinanden.

 

Børnene udvikler sig bedst i en tryg atmosfære, der er præget af lærernes og forældrenes fælles ansvar for børnenes opdra   gelse og det, de skal tilegne sig. Den trygge atmosfære danner rammen om gode oplevelser, som bibringer børnene glæde, nysgerrighed, selvværd og gåpåmod, så de udvikler deres personlige evner. De børn vi har på friskolen kommer hver dag glade i skole og vigtigst - går glade hjem.

 

På Ølstrup Friskole undervises i almindelige skolefag. Ved dagens begyndelse samles alle til sang, salmer, fadervor og fortælling af historier, myter, sagn, eventyr og kultur. Vi synger mest sange fra "Skolesangbogen"(den nye udgave), der er udgivet af Dansk Friskoleforening. Alle elever får deres egen sangbog.

 

Der er i alle friskolens leveår blevet bygget om, og bygningerne og lokalerne er løbende blevet forbedret. Den store renovering og tilbygning foregik i 2007! I 2009 og 2010 har vi renoveret klasselokaler.

Det har vi også..

 

Ølstrup Friskole har udvidet med en 8. klasse fra aug. 2014. Et unikt tilrettelagt forløb for skolens to ældste klasser er i støbeskeen – efter ønske direkte fra skolens ældste elever.

 

Motion. På Ølstrup Friskole vægtes motion og bevægelse meget højt. Derfor er der bl.a. morgenløb 2 gange om ugen.

 

Interaktive tavler. Ølstrup Friskole har som en selvfølge en it-plan. Et af de store ønsker på planen var de interaktive tavler, som siden oktober 2013 har været en integreret del af undervisningen.

 

 

Watch Us 
Like Us 
  • w-facebook
  • w-youtube

Fællesskab

Skoleglæde

 Venskab

Trivsel

Nytænkning

Samarbejde

© 2015 by Ølstrup Friskole. Proudly created with Wix.com