top of page

Historie

Ølstrup Friskole blev etableret i 1992, da den daværende kommuneskole blev nedlagt.

 

Ølstrup Friskole har ca. 50 elever fra 0. til 6. klasse, der oprettes 7- 8. kl. på baggrund af samtaler med elever og forældre året i forvejen.

Ølstrup skole har en lang tradition for sammenlæsning, helt tilbage fra kommuneskoletiden. Tilbage i 70erne blev der givet dispensation fra undervisningsministeriet, til denne undervisningsform. Vi har hele vejen holdt fast i de erfaringer der er gjort gennem tiden og i samlæsning er i dag en naturlig del af friskolen

 

Vores lille overskuelige friskole giver et trygt og overskueligt læringsmiljø, hvor alle kender hinanden.

 

Børnene udvikler sig bedst i en tryg atmosfære, der er præget af lærernes og forældrenes fælles ansvar for børnenes opdragelse og det, de skal tilegne sig. Den trygge atmosfære danner rammen om gode oplevelser, som bibringer børnene glæde, nysgerrighed, selvværd og gåpåmod, så de udvikler deres personlige evner. De børn vi har på friskolen kommer hver dag glade i skole og vigtigst - går glade hjem.

 

På Ølstrup Friskole undervises i almindelige skolefag. Ved dagens begyndelse samles alle til morgensang her er fadervor og en god fortælling en fast tradition. Vi synger mest sange fra "Dansk Skolesangbog" der er udgivet af Dansk Friskoleforening. Alle elever får deres egen sangbog.

 

Der er i alle friskolens leveår blevet bygget om, og bygningerne og lokalerne er løbende blevet forbedret. Den store renovering og tilbygning foregik i 2007! I 2009 og 2010 har vi renoveret klasselokaler.

 

På Ølstrup Friskole vægtes motion og bevægelse meget højt. Derfor er der bl.a. Søgang ( en frisk gåtur rundt om vanting sø) 2 gange om ugen., ligesom der udover den almindelige idræt også er fællesidræt på skemaet

 

På Ølstrup friskole er IT en integreret del af undervisningen på alle klassetrin. Skolen råder over både Ipads og laptops, lige som alle elever har adgang til MS office365

IMG_2011.jpg
IMG_1698.jpg
bottom of page