top of page

Historie

Ølstrup Friskole blev etableret i 1992, da den daværende kommuneskole blev nedlagt.

 

Ølstrup Friskole har ca. 50 elever fra 0. til 7. klasse, der oprettes 7- 8. kl. på baggrund af samtaler med elever og forældre året i forvejen.

Ølstrup skole har en lang tradition for sammenlæsning, helt tilbage fra kommuneskoletiden. Tilbage i 70'erne blev der givet dispensation fra undervisningsministeriet, til denne undervisningsform. Vi har hele vejen holdt fast i de erfaringer der er gjort gennem tiden, og i-samlæsning er i dag en naturlig del af friskolens hverdag. Selv om børnene er inddelt i tre klasser; Lille - Mellem - og Storeklassen, prioriterer vi mange to-lærertimer, hvor vi kan niveauinddele eleverne. 

 

Vores lille overskuelige friskole giver et trygt og overskueligt læringsmiljø, hvor alle kender hinanden, og hvor døren til lærerværelset altid er åbent. 

 

Børnene udvikler sig bedst i en tryg atmosfære, der er præget af lærernes og forældrenes fælles ansvar for børnenes opdragelse og det, de skal tilegne sig. Den trygge atmosfære danner rammen om gode oplevelser, som bibringer børnene glæde, nysgerrighed, selvværd og gåpåmod, så de udvikler deres personlige evner. De børn vi har på friskolen kommer hver dag glade i skole og vigtigst - går glade hjem.

 

På Ølstrup Friskole undervises i almindelige skolefag. Ved dagens begyndelse samles alle til morgensang. Her er fadervor og en god fortælling en fast tradition. Vi synger mest sange fra "Dansk Skolesangbog" der er udgivet af Dansk Friskoleforening. 

På Ølstrup Friskole vægtes motion og bevægelse meget højt. Derfor er der bl.a. "Søgang" ( en frisk gåtur rundt om Vanting sø) 2 gange om ugen, ligesom der udover den almindelige idræt også er fællesidræt på skemaet.

Vi prioriterer i højeste grad fysiske lærermaterialer, ligesom IT er en integreret del af undervisningen. Skolen råder over laptops, hvor alle eleverne har adgang til MS Office365. 

IMG_2011.jpg
IMG_1698.jpg
bottom of page