top of page

Test & Karakterer

Det er skolens grundholdning, at test og karakterer ikke fremmer elevernes lyst til at lære.

Vi evaluerer i stedet løbende mundtligt, både med elever og forældre, og bruger forskellige evalueringsværkstøjer i undervisningsmaterialerne. 

Vi bruger alment anerkendte testværktøjer, når det giver mening at teste en elev. 

Resultatet af en test ser vi som et værktøj i lærerens arbejde, og ikke som en målestok eleverne kan bruge overfor hinanden.

IMG_2640.jpg
bottom of page