Undervisning

Som udgangspunkt følger vi folkeskolens fælles mål 

Se oversigt over introduktion til fagene. Via linket findes fagformål, introduktion, Fælles Mål, læseplan og vejledning for alle fagene.

https://emu.dk/grundskole

Særligt for Ølstrup Friskole

Vi prioriterer samarbejde og samvær på tværs af alle årgange højt! Det gør vi gennem samlæste klasser, morgensamling, fortælling, fællestimer, søgang, fællesidræt, dramauge, emneuger og udflugter. Som friskole benytter vi os af retten til at tilrettelægge skoleåret og fagene så det passer til netop vores skole, derfor er der følgende afvigelser i forhold til Fælles Mål:

Engelsk

Vi underviser i engelsk fra 0.-1. klasse.

Svømning

Vi underviser i år i svømning i 1-3.klasse

Billedkunst

Vi underviser i år i billedkunst i 0-6.klasse, og billedkunst inddrages i vores værkstedsfag.

Madkundskab

Varetages i værkstedstimer i 1-6.klasse. Derudover tager 6. klasse på en uges madlejr.

Kristendomskundskab

Faget bliver varetaget i delvist i morgensamlinger, delvist i fortælling og delvist i klassedage, som er en del af skoleskemaet i samtlige klasser.

Drama

Hvert år afholder vi en dramaforestilling, hvor hele skolen er inddraget i projektet en uge.

Håndværk og design

Varetages i værkstedstimer fra 1-7. klasse

Musik

Vi underviser i musik fra 0.-7.klasse. Derudover synger vi dagligt min. to sange til morgensamling og ofte om fredagen i vores fællestime.

Historie

Faget historie er et obligatorisk fag i folkeskolen fra 3. til 9. klasse.
Hos os bliver historie varetaget i delvist i morgensamlinger, delvist i fortælling og delvist i klassedage, som er en del af skoleskemaet i samtlige klasser.

Støtteundervisning

Foregår som kurser om morgenen før skoletid, men også på hold i timerne.

Naturfagene

Naturfagene i grundskolen består af natur/teknologi (tidligere natur/teknik) fra 1.- 6. klasse, og udskolingsnaturfagene fysik/kemi, biologi og geografi fra 7.-9. klasse.


Grundet vores klasseinddeling starter natur/teknologiundervisningen fra 0. klasse, og indgår derfor på samtlige klassetrin.

 

Geografi, fysik/kemi og biologi i 7. klasse inddrages i natur/teknologitimerne.