top of page

Undervisning

Som udgangspunkt følger vi folkeskolens fælles mål 

Se oversigt over introduktion til fagene. Via linket findes fagformål, introduktion, Fælles Mål, læseplan og vejledning for alle fagene.

https://emu.dk/grundskole

Særligt for Ølstrup Friskole

Vi prioriterer samarbejde og samvær på tværs af alle årgange højt! Det gør vi gennem samlæste klasser, morgensamling, søgang, fællesidræt, fællestime, dramauge og udflugter. Her er de små venner med de store og omvendt. 

Engelsk

Vi underviser i engelsk fra 0.-1. klasse.

Svømning

Vi underviser i år i svømning i 2. -3.klasse i perioden fra efterårsferien frem til påskeferien. 

Billedkunst

Vi underviser i år i billedkunst i 0-7.klasse.

Madkundskab

Varetages i værkstedstimer i 2-7.klasse. Derudover tager 6. - 7. klasse på en uges madlejr i foråret 2024.

Fortælling

Kristendom og historie indgår som en naturlig del af undervisningen på alle klasstrin, hvor fortælling er fast på skemaet både som en lektion og til morgensamling. Fortælling er en blanding af historiske, dannelses- og religionsrelaterede emner. Ligeledes har alle klassen en fælles emneuge, hvor en historisk periode er det overordnede emne. 

Drama

Hvert år afholder vi en dramaforestilling, hvor hele skolen er inddraget i projektet en uge.

Håndværk og design

Varetages i værkstedstimer fra 2.-7. klasse

Musik

Vi underviser i musik fra 0.-7.klasse. Derudover synger vi dagligt til morgensamling og ofte om fredagen i vores fællestime.

Historie

Faget historie er et obligatorisk fag i folkeskolen fra 3. til 9. klasse.
Hos os bliver historie varetaget i delvist i morgensamlinger, delvist i fortælling og delvist i klassedage, som er en del af skoleskemaet i samtlige klasser.

Støtteundervisning

Foregår som kurser om morgenen før skoletid, men også som individuel støtte i timerne. 

Naturfagene

Naturfagene i grundskolen består af natur/teknologi (tidligere natur/teknik) fra 1.- 6. klasse, og udskolingsnaturfagene fysik/kemi, biologi og geografi fra 7.-9. klasse.


Grundet vores klasseinddeling starter natur/teknologiundervisningen fra 0. klasse, og indgår derfor på samtlige klassetrin.

 

Geografi, fysik/kemi og biologi varetages i en samlet blok med 7. klasse alene. 

bottom of page