top of page

Værdigrundlag

Ølstrup Friskole vil udvikle stærke, sociale og nysgerrige samfundsborgere. Alle Elever skal oplyses - dannes og uddannes - så de kan drage videre ud i livet med nysgerrighed på deres omverden og lyst til at lære. Tiltro til egne evner og følelsen af at mestre skal være helt central. Dette stærke fundament for eleverne, hviler på den Grundtvig-Koldske skoletradition og skal bygges i et tæt samarbejde imellem Friskole, forældre og det lokale samfund. Vi vil give eleverne forståelse for at vi lever i en kompleks verden både når vi ser den i national og global sammenhæng

Få 6 hurtige fra Grundtvig her

IMG_5581.jpg
bottom of page