top of page

Værdigrundlag

Ølstrup Friskole vil udvikle stærke, sociale og nysgerrige samfundsborgere. Alle elever skal oplyses - dannes og uddannes - så de kan drage videre ud i livet med nysgerrighed på deres omverden og lyst til at lære. Tiltro til egne evner og følelsen af at mestre skal være helt central. Dette stærke fundament for eleverne, hviler på den Grundtvig-Koldske skoletradition og skal bygges i et tæt samarbejde imellem Friskole, forældre og det lokale samfund. Vi vil give eleverne forståelse for at vi lever i en kompleks verden både når vi ser den i national og global sammenhæng.

Ølstrup Friskole bygger på det forpligtende fællesskab. Skolen har en vigtig rolle i at være samlingspunkt og aktiv medspiller i lokalsamfundet. Samtidig ønsker vi at lære eleverne at de spiller en vigtig rolle, i at få et fællesskab til at trives. 

Vi tror, at nysgerrighed og det gode forpligtende fællesskab skaber trivsel og giver lyst til at lære. Vi sætter fællesskabet højt og prioriterer timer med hele skolen samlet højt. Det være sig til morgensamling, fællestimer og emneuger m.v.

Vi ønsker, at vores elever skal være rummelige og lære, at det at fejle er en del af livet og livets læring, for at man udvikler sig. Der skal være plads til forskellighed, og vi vil gøre vores til, at børnene lærer at hvile mest muligt i sig selv. 

Skolen skal være livsoplysning

Skolens undervisning skal være alsidig og afvekslende. Vi bruger både naturen og lokalsamfundet til at skabe spændende og vedkommende skole. Vi vægter det boglige, det praktiske og det kreative. 

Vi arbejder målrettet med elevernes ansvar for egen og gruppens læring, uanset om vi er i klasseværelset, naturen eller lokalsamfundet. 

Få 6 hurtige fra Grundtvig her

IMG_5581.jpg
bottom of page