top of page

Fællesskab - Skoleglæde - Venskab - Trivsel - Nytænkning - Samarbejde

- vores værdier

Ølstrup

Friskole

Skolen er inspireret af den Grundtvig-Koldske skoletradition. Vi vægter de nære relationer, fællesskab, trivsel og den åbne skole. Gennem disse værdier udvikler vi det hele menneske, der med livsglæde og livsmod bevæger sig ud i livet. Vi prioriterer en fin balance mellem oplevelser, levende læring og digitale kompetencer, så vores elever bliver klædt på til fremtidens samfund.

Mere end blot en skole...

Ølstrup Friskole ønsker at være det naturlige valg for alle børn og forældre i Ølstrup og omegn.

Ølstrup Friskole ønsker at være kendt som mere end blot en skole. Derfor vil vi som friskole gerne give børnene faglige, mentale og sociale styrker til at mestre livet i barndommen, ungdommen og voksenlivet.

bottom of page